تولید کارتن
تولید کارتن و جعبه دو مجموعه ای ست که به موازات هم در صنایع چاپ و بسته بندی آروین توانسته است امکانات کاملی را در ضمینه ی بسته بندی در اختیار مخاطبین خود قرار دهد. با ورود به یک مجموعه شما تمام نیاز بسته بندی کالای خود را برآورده می کنید و آماده خواهید بود تا در رقابت شدید مارکتینگ جهانی پیشتاز باشید. وقتی محصول شما در کارتن ها و یا جعبه های کوچک بسته بندی شد، آماده ی قرار گرفتن در کارتن مادر می شود. در این مرحله است که وضیفه ی اصلی مجموعه ی تولید کارتن آغاز می شود. البته از کارتن برای بسته بندی محصول اولیه هم استفاده می شود. اما بخاطر زخمات کارتن ، نسبت به مقوا برای کالاهای کوچک و غیر صنعتی کمتر استفاده می شود. در این دسته بندی می توانید محصولات را طی دو دسته ی کارتن لمینیتی و کارتن ساده بررسی کنید اما تفاوتهای بیشتر کارتن نسبت به جعبه را زمانی درک خواهید کرد که به پیج جعبه   در همین سایت مراجعه کنید.