طراحی کارت ویزیت ، از گامهای آغازین شروع کسب کار شماست.

اگر در مزاحل ابتدایی راه اندازی کسب و کارتان هستید و یا حتی تولید محصولتان شروع شده و به دنبال راهی جهت پرزنت کردن خودتا یا کسب و کارتان هستید حتما به کارت ویزیت اندیشیده اید. اگر از جمله ی افراد دقیقی هستید که برایشان نحوه ی پرزنت شدن در جامعه اهمیت ویژه ای دارد شاید طراحی کارت ویزیت به یکی از اصلی ترین دغدقه هایتان تبدیل شده باشد.

کارت ویزیت نماینده ی شماست وقتی خودتان حضور ندارید.