جعبه لمینیتی شرکت تام کلین

جعبه لمینیتی شرکت تام کلین از دیگر محصولاتی ست که در آن تکنیک لمینیت استفاده شده. شرکت تام کلین که از جمله شرکت های دانش بنیانی ست که که در زمینه ی تکنولوژی نانو فعالیت می کند. امکانات چاپ ، بسته بندی و جعبه سازی که برای محصولات “های تک” در نظر گرفته می شود با سایر محصولاتی که از درجه ی حساسیت کمتری برخوردارند، متفاوت است. ضمن اینکه صنایع چاپ و بسته بندی آروین در پروژه های تولید جعبه برای محصولات باکیفیت وطنی که احتمال صادراتشان در آینده نزدیک وحود دارد ، ظرافت هایی را حین طراحی و اجرا لحاظ می کند که محصول در عرصه ی بین الملل، بتواند با محصولات مشابه خارجی رقابت کند.

تولید کارتن مادر و کارتن سازی محصول اقدام دیگری ست که برای جعبه های لمینیتی تام کلین در نظر گرفته شده است.

جعبه لمینیتی تام کلین مسیر بسیار طولانی و البته هموار و دلچسبی را تا رسیدن به بسته های خلاقانه تر در پیش دارد. تولید جعبه در صنایع چاپ و بسته بندی آروین به خلق یک اثر هنری می ماند و سعی این مجموعه در راستای جعبه سازی و کارتن سازی برآن است که روز به روز پتانسل های بالقوه و امکانات بسته بندی کشور را در اختیار تولید کنندگان قرار دهد تا گامی نهاده باشد در راستای پیشبرد صنعت بسته بندی جامعه ایران در عرصه بین الملل.

Summary
Review Date
Reviewed Item
جعبه لمینیتی شرکت تام کلین