هاردباکس

هاردباکس یا جعبه سخت ، نوع دیگری از جعبه هایی ست که در صنایع جعبه سازی و بسته بندی آروین تولید می شود. تکنولژی تولید این نوع جعبه متفاوت از سایر انواع جعبه هاست . این نوع جعبه ،  یخاطر سختی جنس ، و استحکامی که به دست می هد ، حس بسیار دلپذیری به end user کالا منتقل می کند و به طبع آن احساس قیمتی بودن کالای درون جعبه انتقال می یابد. مغزی این نوع مقوا در شدت استحکام آن بسیار موثر است. انواعی از این جعبه وجود دارد که با دست تولید می شود که البته فاقد زیبایی ، دقت و ظرافت تولید تکنولوژیک این محصول است. این جعبه در صنایع چاپ و بسته بندی آروین کاملا ماشینی تولید شده و دقت و ظرافت به کار رفته در آن با قابل قیاس با انواع تولید شده ی دستی این محصول نیست.

مانند انواع دیگر جعبه ، به سبب وجود قابلیت چاپ با تنوع بالا، فرد گستره ی وسیعی از طرح و رنگ را می تواند برای جعبه اش داشته باشد.