شاپینگ بگ یادگاری شماست در دستان مشتری

شاپینگ بگی که به دست مشتری می دهید تا منزل همراه او می رود و گاهی حتی دورتر. اگر دزست طراحی شده باشد ، جذاب و زیبا ، در مسیر توجه طیف وسیعی از افراد را به خود جلب می کند. به خانه ی خریدار که می رود اگر به قدر کافی زیبایی و جذابیت داشته باشد تا مدتها کنار فرد می ماند.

شاپینگ بگ هدیه داده می شود…

حتما برایتان پیش آمده است که کالایی را در محل کار یازندگی برای ارسال و یا بردن به محلی دیگر در شاپینگ بگی زیبا گذاشته و راهی مقصد کرده باشید. سوال اینجاست:

چرا شاپینگ بگ را نگه داشته اید؟!

ویژگی منحصر به فرد در طراحی شاپینگ بگ و یا ساختاری بی نظیر در فورم آن سبب شده که بعد از استفاده از محصول درون شاپینگ بگ آن را به عنوان یک هُلدر نگه داشته اید و این راز ماندگاری بسیاری از برند هاست.